დახმარება დაბრუნებამდე

სამშობლოში დაბრუნების ავსტრიული კონსულტაციის მიზანი სამშობლოში დასაბრუნებლად თქვენთვის დახმარების გაწევა არის.

რაზე ზრუნავს სამშობლოში დაბრუნების კონსულტაცია?

  • სამშობლოში დაბრუნების კონსულტაციის განყოფილება თქვენს სამშობლოში არსებულ შესაძლებლობებს გაცნობებთ.
  • გაცნობებთ, მიიღებთ თუ არა სამშობლოში დაბრუნებისთვის და სამშობლოში ჩასვლის საწყის პერიოდში დახმარებას.
  • დაგეხმარებათ საბუთების მოპოვებაში.
  • იზრუნებს დასაბრუნებელი ხარჯების დაფარვისთვის.
  • დაგეგმავს თქვენს დაბრუნებას და დაჯავშნის თქვენს ფრენას.
  • გაგიწევთ დახმარებას ვენა შვეხატის აეროპორტში.
  • აგრეთვე დაგეხმარებათ სხვა ქვეყნის აეროპორტში თვითმფრინავით სატრანზიტო გადაჯდომაში.
  • სამშობლოში დაბრუნების კონსულტაცია გაარკვევს, მიიღებთ თუ არა სამშობლოში დაბრუნებამდე, დაბრუნების განმავლობაში და დაბრუნების შემდეგ სამედიცინო დახმარებას.

გთხოვთ, თავდაპირველად მიმართოთ თქვენთან ახლო მიმდებარე მზრუნველობისა და დახმარების ფედერალურ სააგენტოსთან არსებულ სამშობლოში დაბრუნების კონსულტაციების განყოფილებას


We would like to inform you, that after activating, data will be transferred to the provider. Further information you will find in our data protection policy..

General Information on Voluntary Return Assistance


Get Return Assistance

Contact us, we help!