फिर्ता जानुअघिको सहायता

अस्ट्रियामा रहेको फिर्ता परामर्श केन्द्रले तपाईंलाई स्वदेश फर्कन सहयोग गर्न चाहन्छ।

फिर्ता परामर्शले के हेरचाह गर्छ?

 • फिर्ता परामर्शले तपाईंलाई तपाईंको स्वदेशमा भएका अवसरहरूका बारेमा जानकारी दिन्छ।
 • यसले तपाईंलाई तपाईंको घरको यात्राका लागि र तपाईंको स्वदेश पहिलो पटक जानका लागि सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने छ।
 • यसले तपाईंलाई आफ्ना कागजातहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने छ।
 • यसले तपाईंको यात्राका लागि भुक्तानी गरिने छ भन्ने कुराको ख्याल राख्ने छ।
 • यसले तपाईंको यात्रा व्यवस्थित गर्छ र तपाईंका फ्लाइटहरू बुक गर्छ।
 • यसले मूख्यतया तपाईंलाई देश छोड्दाका बेला स्विच्याटमा अवस्थित भियना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मद्दत गर्छ।
 • यसले तपाईंलाई अर्को देशमा विमानहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक भएमा त्यसो गर्न पनि मद्दत गर्ने छ।
 • तपाईंले आफ्नो देशमा सुरुवाती सहायताका रूपमा पैसा पाउनुहुन्छ।
 • फिर्ता परामर्शले तपाईंलाई तपाईंले यात्रा गर्नुअघि, यात्राको समयमा र यात्रा गरेपछि चिकित्सा सहायता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनी स्पष्ट पार्छ।

फिर्ता आएपछिका सेवाहरू

पूनर्मिलन कार्यक्रम „EU Reintegration Programme“ (EURP) (फ्रन्टेक्स - संयुक्त पूनर्मिलन सेवाहरू) ले तपाईंलाई स्वदेश फर्केपछि स्थानीय साझेदार संस्थाको सहकार्यमा तपाईंको पूनर्मिलनमा सहायता प्रस्ताव गर्छ।

द्रुत मद्दत
आगमनपछिको प्याकेज, मूल्य € 615 भनेको आफ्नो देशमा आइपुगेपछि तत्काल सहायता प्रदान गर्न बनाइएको सेवा हो र यसमा निम्न तत्काल सेवाहरू समावेश हुन्छ:

 • पूनर्मिलन साझेदारद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा विमानस्थलमा स्वागत गरिन्छ र निम्न स्वागत प्याकेज हस्तान्तरण गरिन्छ: प्रि-पेड सिम कार्ड, सरसफाइका सामानहरू (टुथब्रश, टुथपेस्ट, साबुन, स्याम्पू इत्यादि), 1 बोतल पानी, 1 हट मिल (भौचरका रूपमा पनि सम्भव छ), बालबालिकाको उमेरका लागि उपयुक्त हुने खेलौनाहरू
 • विमानस्थलबाट पिकअप गर्ने
 • आगामी यात्रा (संगठन र लागतको अनुमान) का लागि सहायता
 • आगमनपछि 3 दिनसम्म अस्थायी आवासको सुविधा प्रदान
 • तत्काल चिकित्सा सहायता

तपाईंलाई कुनै वा कम तत्काल सेवाहरू आवश्यक पर्दैन भने तपाईंले स्थानीय साझेदारबाट € 615 को प्रो-रेट गरिएको रकम नगदमा प्राप्त गर्नु हुने छ।

लामो समयसम्म पूनर्मिलन सहायता
यसका अतिरिक्त, तपाईंले € 2,000 को रकममा फिर्तापछिको प्याकेज प्राप्त गर्नु हुने छ। यसमध्ये € 200 नगद र € 1,800 पूनर्मिलन योजनामा आधारित हुने छ। यो तपाईं फर्केपछिको पहिलो 6 महिनामा स्थानीय साझेदार संस्थाको सहयोगमा तयार गरिने छ।

फिर्तापछिको प्याकेज प्रदान गरिने मनमोहक सेवाहरूमा निम्न समावेश छन्:

 • सानो व्यवसाय निर्माण गर्न सहायता गर्ने
 • शैक्षिक गतिविधि र प्रशिक्षणहरू
 • श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सहायता गर्ने
 • उनीहरूसँग यात्रा गर्ने बालबालिकाहरूको नामाङ्कनमा सहायता गर्ने
 • कानुनी र प्रशासनिक परामर्श सेवाहरू गर्ने
 • परिवारको पुनर्मिलन गर्ने
 • चिकित्सा सहायता प्रदान गर्ने
 • मनोसामाजिक सहायता गर्ने
 • आवास र घरायसी (सुविधास्थल) सँग सम्बन्धित सहायता गर्ने

पहिलो चरणमा कृपया तपाईंको क्षेत्रमा भएको हेरचाह र समर्थन सेवाहरूको सङ्घीय एजेन्सीको फिर्ता परामर्श केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।


EU Reintegration Programme

Together with local partners, EURP supports returnees in their reintegration process in their countries of origin. For more information please visit the Frontex brochure, website, or contact a return counsellor.

Frontex Logo

We would like to inform you, that after activating, data will be transferred to the provider. Further information you will find in our data protection policy.

सहायता प्रदान गरिने स्वैच्छिक घरफिर्तीका बारेमा सामान्य जानकारी

We would like to inform you, that after activating, data will be transferred to the provider. Further information you will find in our data protection policy.

अस्ट्रियाबाट घर फर्कने व्यक्तिहरूका लागि पूनर्मिलन सहायता


Get Return Assistance

Contact us, we help!