Поддршка пред враќањето

Советувалиштето за повратници во Австрија сака да ви даде поддршка при враќањето во вашата земја.

За што се грижи советувалиштето за повратници?

  • Советувалиштето за повратници ве информира во врска можностите кои ви стојат на располагање во вашата земја.
  • Ве информира дали може да добиете поддршка за патувањето и за првиот период на престој во вашата земја.
  • Ви помага да ги добиете потребните документи.
  • Се грижи за тоа да бидат платени трошоците за вашето патување.
  • Го организира вашето патување и ги обезбедува вашите авио билети.
  • Ви дава поддршка при вашето заминување на аеродромот Виена Швехат.
  • Исто така ви помага доколку во друга земја треба да се прекачите во друг авион.
  • Советувалиштето за повратници проверува дали пред, за време на или после патувањето може да добиете медицинска помош.

Ве молиме најпрво да се обратите на советувалиштето за повратници при федералната Агенција за помош и поддршка која е најблиску до вас.


We would like to inform you, that after activating, data will be transferred to the provider. Further information you will find in our data protection policy.

General Information on Voluntary Return Assistance


Get Return Assistance

Contact us, we help!