Caawinaada kahor intaadan laaban

La-talinta soo laabashada ee Awstaria waxay doonaysaa inay ku taageerto markaad ku noqoto dalkaagi.

Maxay qabataa la-talinta Laabashada?

 • La-talinta soo noqoshada ayaa ku wargelinaysa fursadahaaga dalkaaga hooyo.
 • Waxay ku wargelinaysaa haddii aad taageero u heli karto safarka gurigaaga iyo waqtiga horaanta ee dalkaagi hooyo.
 • Waxay kaa caawin doontaa inaad hesho dukumentiyadaada.
 • Waxay ka taxadartaa in safarkaaga lacag lagu bixiyo.
 • Waxay abaabushaa safarkaaga waxayna sidoo kale qortaa duulimaadyadaada.
 • Waxay guud ahaan kugu taageeraan Gegida Diyaaradaha ee Vienna Schwechat markaad dalka ka baxayso.
 • Waxa kale oo ay ku caawin doontaa haddii aad u baahan tahay inaad ka bedesho diyaaradaha waddan kale.
 • Waxa aad lacag ku helaysaa caawimo bilow ah dalkaagi hooyo
 • La-talinta soo noqoshada waxay caddaynaysaa inaad heli karto taageero caafimaad ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib safarkaaga.

Taageerada soo laabashada ka dib

Dalkaaga hooyo, Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM) ayaa ku taageeri kara.

Maxay IOM ee Soomaaliya/Somaliland kuu qaban kartaa?

 • Waxaad heli kartaa 500 euro si aad u daboosho baahiyahaaga degdega ah
 • Talo ayaad helaysaa
 • Waxaad ku heli kartaa dheefo qiimeheedu yahay 3.000 euro. Waxaad u isticmaali kartaa kuwan sida loogu baahdo
  • dhisidda shirkad
  • iyo/ama waxbarasho
 • Haddii loo baahdo: taageero ku salaysan baahida ka qaybgalayaasha mashruuca ee xaaladaha nugul

Tallaabada ugu horreysa, fadlan la xiriir xarunta la-talinta laabashada ee Wakaaladda Federaalka ee adeegyada daryeelka iyo taageerada ee agagaarkaaga


We would like to inform you, that after activating, data will be transferred to the provider. Further information you will find in our data protection policy.

Macluumaad guud oo ku saabsan taageerida laabashada ikhtiyaariga ah

We would like to inform you, that after activating, data will be transferred to the provider. Further information you will find in our data protection policy.

Taageerada dib-u-dhexgalka dadka ka soo laabtay Awstaria


Get Return Assistance

Contact us, we help!